Договір публічної оферти та використання персональних даних

Політика щодо обробки персональних даних та конфіденційності

Дана Політика щодо обробки персональних даних і конфіденційності (далі — Політика) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ" (далі — Компанія) та/або її афілійовані особи, включаючи всіх осіб, що входять в одну групу з ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ", можуть отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм і продуктів ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ" у процесі реєстрації, авторизації та іншого використання, а також під час виконання ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ" його афілійованими особами будь-яких угод і договорів, укладених з користувачем у зв'язку з використанням сервісів. Виражена відповідно до Політики згода Користувача на обробку наданих ним Компанії персональних даних та іншої інформації, вважається одночасно наданою Користувачем зазначеним у Політиці третім особам, які залучаються Компанією для сприяння у виконанні Угоди користувача, Договору приєднання, Ліцензійної угоди.

Використання сайту electro.nd.ua (далі — Сайт), Застосунку cloudpay (далі — Застосунок), Сервісу cloudpay (далі — Сервіс), зокрема, здійснення Користувачем реєстрації, авторизації, означає беззастережну згоду Користувача з Політикою та всіма зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних та іншої інформації, а саме на вчинення дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» як без, так і з використанням засобів автоматизації, і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею та у своєму інтересі; у разі незгоди з Політикою та всіма її умовами Користувач має утриматись від використання Сайту, Застосунку, Сервісу.

Використовуючи наш Сайт, Сервіс, Застосунок і надаючи свою згоду на використання персональних даних, зокрема даєте свою згоду на запис розмови зі співробітником Компанії або оператором кол-центру, на надсилання вам будь-якими каналами зв'язку, включно з: SMS-сповіщення, push-повідомлення, відправлення повідомлень за допомогою WhatsАpp, дзвінком, голосовим повідомленням, повідомленням по електронній пошті, інформації, індивідуальних пропозицій та рекламних матеріалів про продукти і послуги, що надаються Компанією, пов'язаних із Сайтом, Сервісом, Застосунком та підприємницькою діяльністю Компанії, включно з повідомленнями про діючі чи ті, що розробляються товари і послуги Компанії та її партнерів. Ви визнаєте, що ознайомилися з умовами цієї Політики і згодні на обробку ваших персональних даних на зазначених нижче умовах. Якщо ви не згодні з цими умовами, будь ласка, не надавайте свої персональні дані. Ви самостійно приймаєте рішення про надання нам своїх персональних даних через спеціальні інтерактивні форми, розміщені на Сайті, Сервісі та Застосунку. Ви даєте свою згоду на обробку персональних даних вільно, своєю волею та у своєму інтересі. Надаючи свою згоду та продовжуючи користування Сайтом, ви висловлюєте свою згоду з тим, що ваша згода на обробку персональних даних є конкретною, інформованою та свідомою. Згода вважається наданою, якщо ви проставляєте "галочку" в інтерактивній формі збору персональних даних для підтвердження того, що ви згодні з цією Політикою.

Терміни та визначення

У цій Політиці використовуються такі терміни:

 • "Персональні дані" — будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначуваної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
 • "Обробка персональних даних" — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передачею (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.
 • "Конфіденційність персональних даних" — обов'язкова для дотримання Компанією або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
 • "Користувач" — особа, яка має доступ до Сайту, Сервісу, Застосунку за допомогою мережі Інтернет. "Cookies" — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.
 • "IP-адреса" — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.
 1. Персональні дані та інша інформація Користувача, яку отримує та обробляє Компанія

  1. Під час реєстрації, авторизації Користувача, а також під час використання Сайту, Застосунку, Сервісів, здійснення оплат, проведення опитувань, розсилання інформаційних і рекламних повідомлень та в усіх інших випадках, передбачених Угодою користувача, Договором приєднання, Ліцензійною угодою, Компанія може запитати в Користувача (п. 1.1.1. Політики) та/або отримати автоматично (п. 1.1.2. Політики) наступну інформацію про Користувача:
   • прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дату і місце народження, стать, паспортні дані, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, адресу реєстрації/фактичну (поштову) адресу, інформацію про логін і пароль для доступу до окремих функцій Сайту, Застосунку, Сервісу, дані водійського посвідчення, дані про наявність (відсутність) медичних протипоказань до використання транспортного засобу, біометричні дані (фотографії), дані про місце роботи, посаду, контрольну інформацію, історію користування Сервісом (інформацію про кількість відвідувань Сервісу).
   • інформація, що автоматично передається Компанії в процесі використання Сайту, Застосунку, Сервісу, за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, зокрема IP-адреса, інформація з cookie та tracking bugs, інформація про країну та (або) місто знаходження Користувача, інформація про Інтернет-браузер Користувача (чи іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту, Застосунку, Сервісу), час доступу, адреса сторінки, яка запитується, про пристрої Користувача, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
  2. Ця Політика може бути застосована тільки до Сайту, Застосунку, Сервісу. Компанія не контролює і не несе відповідальність за сайти і програмне забезпечення третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті, в Застосунку, в Сервісі. На інших сайтах третіх осіб у Користувача може збиратися або запитуватися інша інформація, а також можуть відбуватися інші дії, за які Компанія не несе відповідальності.
  3. Компанія в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Компанія виходить з того, що Користувач є повнолітньою дієздатною особою, яка відповідає вимогам Користувацької угоди, Договору приєднання, Ліцензійної угоди, надає достовірну і достатню інформацію та підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе користувач, який її надав.
  4. Компанія має право здійснити перевірку наданої Користувачем інформації відповідно до положень Угоди користувача, Договору приєднання, Ліцензійної угоди. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, Компанія має право призупинити або скасувати реєстрацію та/або відмовити Користувачеві в наданні доступу до Сайту, Застосунку, Сервісу. За надання недостовірної інформації та негативні наслідки, що виникли внаслідок цього, Компанія та/або інші треті особи відповідальності не несуть. Якщо використання Сайту, Застосунку, Сервісу здійснила неповнолітня та/або недієздатна особа, то відповідальність за таке несанкціоноване Компанією використання несуть батьки, усиновлювачі та інші законні представники неповнолітньої та/або недієздатної особи.
  5. Згода користувача на обробку персональних даних діє безстроково з моменту здійснення реєстрації користувача на сайті та/або Сервісі та/або Застосунку, і не потребує періодичного підтвердження. Компанія зберігатиме персональну інформацію стільки часу, скільки це необхідно для досягнення мети, для якої вона була зібрана, або для дотримання вимог діючого законодавства та нормативних актів України.
 2. Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів

  1. Компанія збирає, обробляє і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Сервісу і надання послуг (виконання угод і договорів з користувачем), в суворій відповідності з чинним законодавством.
  2. Компанія використовує персональні дані та іншу інформацію Користувача для цілей укладення та виконання Користувацької угоди, укладення та виконання Договору приєднання, Ліцензійної угоди, надання додаткових послуг, підвищення якості сервісу, участі Користувача в акціях, опитуваннях, дослідженнях, які проводить Компанія (включно з проведенням опитувань, досліджень за допомогою електронного, телефонного та стільникового зв'язку, але не обмежуючись цим), ухвалення рішень або вчинення інших дій, які породжують юридичні наслідки. Зазначені цілі використання персональних даних поширюються на всю інформацію, зазначену в пункті 1.1 Політики.
  3. Цілі збору та обробки персональних даних включають, без обмежень, такі: реєстрацію, ідентифікацію та авторизацію Користувача в рамках Сервісу; укладення та виконання Угоди користувача, Договору приєднання, Ліцензійної угоди; надання Користувачеві Сервісу, а також будь-якого додаткового функціоналу в рамках Сервісу; обробка запитів Користувачів Компанією в рамках Сервісу; аналіз і дослідження можливостей поліпшення Сервісу; розсилання новин та інформації про продукти, послуги, спеціальні пропозиції; надання Користувачеві послуг.
 3. Умови обробки персональної інформації користувача

  1. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
  2. Компанія використовує персональні дані та іншу інформацію Користувача тільки для цілей, зазначених у Політиці та відповідно до Політики.
  3. Компанія не розкриватиме третім особам, не поширюватиме, не продаватиме або іншим чином не розпоряджатиметься отриманими персональними даними та іншою інформацією, окрім як для цілей, способами та в межах, передбачених цією Політикою.
  4. Обробка персональних та інших даних Користувача здійснюється Компанією в обсязі, що є необхідним для досягнення кожної з цілей, зазначених у розділі 2 Політики, такими можливими способами: збирання, записування (зокрема, на електронні носії), систематизація, накопичення, зберігання, складання переліків, маркування, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передання (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення, транскордонне передання персональних даних, одержання зображення персональних даних, отримання інформації про них, а також інші способи, що можуть бути використані для їхнього використання. Компанія має право здійснювати обробку персональних та інших даних Користувача як з використанням автоматизованих засобів обробки персональних даних Користувача, так і без використання засобів автоматизації.
  5. Компанія має право передавати надані їй Користувачем персональні дані для їх обробки (давати доручення на обробку) (в обсязі, необхідному для виконання Компанією своїх зобов'язань) третім особам, зокрема, організаціям, що залучаються Компанією для здійснення інформаційного відправлення повідомлень за допомогою електронної пошти / операторів мобільного зв'язку, здійснюють списання / зарахування грошових коштів з/на банківської (-у) картки (-у) / розрахунковий рахунок - кредитним організаціям (банкам), платіжним системам, операторам мобільного зв'язку, а також іншим організаціям.
  6. Компанія також має право передавати надані їй Користувачем персональні дані державним органам, суду, іншим уповноваженим органам і організаціям, у випадках і в порядку, коли це вимагається відповідно до застосованого до Політики правом.
  7. Компанія гарантує сумлінну і законну обробку персональних та інших даних Користувача відповідно до передбачених у розділі 2 Політики цілей.
  8. Компанія гарантує негайне оновлення даних Користувача в разі надання ним оновлених даних.
  9. Згода на обробку персональних даних та інших даних надається Користувачем на безстроковій основі, або до закінчення термінів зберігання відповідної інформації або документів, що містять вищевказану інформацію, які визначаються відповідно до застосовного до Політики права. Після закінчення зазначеного терміну персональні дані підлягають знищенню Компанією.
  10. Компанія здійснює обробку персональних даних на основі таких принципів: законності та справедливого підґрунтя; обмеження обробки персональних даних досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей; недопущення обробки персональних даних, несумісної з цілями збирання персональних даних; недопущення об'єднання баз даних, які містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями, несумісними між собою; обробки лише тих персональних даних, що відповідають цілям їхньої обробки; відповідності до вимог закону та закону; забезпечення безпеки персональних даних.
  11. Забезпечення безпеки персональних даних.
   • Безпека персональних даних, що обробляються Компанією, забезпечується реалізацією правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для забезпечення вимог діючого законодавства України в галузі захисту персональних даних. Для запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних Компанією застосовуються такі організаційно-технічні заходи: призначення посадових осіб, відповідальних за організацію обробки та захисту персональних даних; обмеження складу осіб, які мають доступ до персональних даних; ознайомлення суб'єктів з вимогами діючого законодавства України та нормативних документів Компанії з обробки та захисту персональних даних; організація обліку, зберігання та поводження носіїв інформації; визначення загроз безпеки персональних даних при їх обробці, формування на їхній основі моделей загроз, зокрема під час автоматизованого оброблення даних; розроблення на основі моделі загроз системи захисту персональних даних, зокрема під час автоматизованого оброблення даних; перевірка готовності та ефективності використання засобів захисту інформації, зокрема під час автоматизованого оброблення даних; розмежування доступу користувачів до інформаційних ресурсів, персоналізація та облік доступу працівників Компанії до програмно-апаратних засобів оброблення інформації; реєстрація й облік дій користувачів, які здійснюють автоматизоване оброблення даних; реєстрація та облік дій користувачів інформаційних систем персональних даних; використання антивірусних засобів і засобів відновлення системи захисту персональних даних; застосування в необхідних випадках засобів міжмережевого екранування, виявлення вторгнень, аналізу захищеності та засобів криптографічного захисту інформації; організація пропускного режиму на територію Компанії, охорона приміщень з технічними засобами обробки персональних даних.
 4. Зміна користувачем персональної інформації

  1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані ним персональні дані та іншу інформацію, звернувшись до Компанії, наприклад, через службу підтримки або з використанням контактів, зазначених на Сайті, в Додатку, із запитом про зміну (оновлення, доповнення) наданої ним раніше інформації (Компанія змінює (оновлює, доповнює) надану Користувачем інформацію лише після проведення застосованої в Компанії на момет відповідного звернення процедурою ідентифікації Користувача).
  2. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення Компанії не менше ніж за 30 (тридцять календарних) днів до моменту відкликання згоди, при цьому Користувач визнає та розуміє, що доступ до користування Сервісами Сайту та Застосунку, Сервісу не надаватиметься Компанією з того моменту, коли Компанія втратила можливість обробляти персональні дані Користувача.
 5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

  1. Компанія вживає необхідних і достатніх організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
 6. Використання cookie-файлів

  1. Для поліпшення якості надання Сервісу Компанія може використовувати (тимчасові та постійні) cookie-файли, tracking bugs та/або інші технології збору даних, які не мають особистого характеру (наприклад, IP-адресу, тип браузера та дані про провайдера служби Інтернет (ISP), а також (для Користувачів, які користуються послугами Компанії через мобільний пристрій), унікальний ідентифікатор пристрою, дані про операційну систему та координати з метою врахування кількості Користувачів та їхньої поведінки під час користування Сервісом. Для підвищення зручності Користувачів Компанія має право збирати й обробляти інформацію про загальну кількість операцій, сторінок, переглянутих Користувачем, сторінок, що посилаються/вихідних сторінок, типу платформи, даті/часу фіксування інформації, кількості та місці переглядів даної сторінки, перегляду сторінки та використаних (пошукових) слів.
  2. Компанія може використовувати cookies і tracking bugs з метою контролю використання Сервісу, збору інформації неособистого характеру про Користувача, збереження вподобань та іншої інформації на пристрої Користувача для того, щоб заощадити час Користувача, необхідний для багаторазового введення у формах Сайту, Додатка однієї й тієї самої інформації, а також з метою відображення змісту під час наступних відвідувань Користувачем Сайту, Додатка. Інформація, отримана за допомогою cookies і tracking bugs, також може використовуватися Компанією для статистичних досліджень, спрямованих на коригування змісту Сайту, Додатку відповідно до переваг Користувача.
  3. Компанія може надати Користувачеві можливість змінити налаштування приймання файлів cookies і tracking bugs у налаштуваннях свого браузера або відключити їх повністю, однак у такому разі деякі функції Сервісу можуть працювати некоректно.
 7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

  1. Компанія має право на власний розсуд змінювати та (або) доповнювати Політику в будь-який час без попереднього та (або) подальшого повідомлення Користувача вносити зміни до цієї Політики. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Чинна редакція Політики завжди доступна на Сайті, Сервісу або в Застосунку.
  2. Продовження Користувачем використання Сервісу, Застосунку, Сайту після будь-яких змін та/або доповнень Політики означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.
  3. Користувач зобов'язується регулярно знайомитися зі змістом Політики з метою своєчасного ознайомлення з її змінами/доповненнями.
  4. До цієї Політики і відносин між користувачем і Компанією, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики, підлягає застосуванню матеріальне та процесуальне право України.
  5. Політика розроблена відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», а також іншими нормативними правовими актами України, що встановлюють вимоги до обробки персональних даних. Якщо будь-який обов'язок або будь-які права, умови, принципи обробки не згадані в Політиці, вони визначаються відповідно до діючого законодавства України.
  6. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:
   • Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
   • Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
   • Була розголошена за згодою Користувача.
  7. До звернення до суду з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Компанією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
  8. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
  9. У разі недосягнення угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

Додаток № 1 до Політики щодо обробки персональних даних та конфіденційності Згода на обробку персональних даних

Використовуючи Сайт, Сервіси, Застосунок, заповнюючи та надсилаючи реєстраційну форму, авторизуючись на Сайті, Сервісі, Застосунку та/або здійснюючи дзвінок на телефон Компанії, зазначений на сайті, я вільно, своєю волею та у своєму інтересі висловлюю ТОВ " НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ " (адреса місцезнаходження: 03134, м. Київ, проспект Академіка Корольова буд.1 Код ЄДРПОУ : 25402082 і (або) оператору, залученому на розсуд або за бажанням ТОВ " НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ " , згоду на оброблення персональних даних, яке передбачає збирання (безпосередньо від заявника, від третіх осіб, шляхом надсилання запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичним і фізичним особам, з інших загальнодоступних інформаційних ресурсів, з архівів), запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), перевірку, витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), повністю або частково третім особам, які діють на підставі договорів, укладених ними з Товариством, знеособлення, блокування, видалення і знищення таких моїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дату та місце народження, стать, паспортні дані, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, адресу реєстрації/фактичну (поштову) адресу, інформацію про логін та пароль для доступу до окремих функцій Сайту, Застосунку, Сервісу, дані водійського посвідчення, дані про наявність (відсутність) медичних протипоказань до користування транспортним засобом, біометричні дані (фотокартки), дані про місце роботи, посаду, контрольну інформацію, історію користування Сервісом (інформацію про кількість, час і місце використання Сервісу, інформацію про кількість, кількість, дату та місце використання Сервісу).

Інформація, що автоматично передається Компанії в процесі використання Сайту, Застосунку, Сервісу, за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, зокрема IP-адреса, інформація з cookie та tracking bugs, інформація про країну та (або) місто знаходження Користувача, інформація про Інтернет-браузер Користувача (чи іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту, Застосунку, Сервісу), час доступу, адреса сторінки, яку він запитує про пристрої Користувача, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту, Застосунку, Сервісу, час доступу, адреса сторінки, яку він запитував, та ін. Обробка персональних даних здійснюється як з використанням засобів автоматизації, зокрема в інформаційно-телекомунікаційних мережах, так і без використання таких засобів. Цим Користувач дає свою згоду на зазначену обробку персональних даних Користувачів, а також на направлення йому будь-якими каналами зв'язку, включаючи: SMS-сповіщення, push-повідомлення, відправлення повідомлень за допомогою WhatsApp, дзвінком, голосовим повідомленням, повідомленням по електронній пошті, інформації, індивідуальних пропозицій та рекламних матеріалів про продукти і послуги, що надаються Товариством, пов'язаних з Сайтом, Сервісом, Застосунком та підприємницькою діяльністю Товариства, включаючи повідомлення про діючі або ті, що розробляються, товари і послуги Товариства. Згода надається з моменту підписання мною цієї Анкети та на весь строк мого життя.

ТОВ " НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ " відповідно до цієї згоди та для досягнення зазначених вище цілей має право доручити обробку персональних даних третім особам, а також у разі залучення третіх осіб до надання послуг та/або у разі передання ТОВ " НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ " належних йому прав вимоги третій особі, має право у необхідному обсязі розкривати/передавати інформацію таким третім особам, їхнім агентам та іншим уповноваженим ними особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію.

Публічна угода з надання доступу до контент-послуги CloudPay

 1. Загальні положення

  1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ " (надалі — Виконавець), на використання програмного забезпечення у вигляді мобільного додатку CloudPay, що надає доступ до мережі CloudPay, щодо укладення Договору про надання послуг (надалі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.
   1. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, особа, яка здійснює акцепт Оферти, стає Користувачем мережі Cloud Pay за допомогою мобільного додатку CloudPay (акцепт Оферти є укладенням Договору на умовах, встановлених в Оферті).
 2. Визначення термінів, що застосовуються в Договорі

  1. Мобільний додаток CloudPay — мобільний додаток, який Користувач може завантажити за посиланням або через онлайн-магазин мобільних додатків "Google Play" та/або "Apple Store" та за допомогою якого Користувач отримує доступ до мережі CloudPay.
  2. Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти та використовує мобільний додаток CloudPay.
  3. Сторони (кожна окремо — Сторона) — Користувач та Виконавець.
  4. Сайт — веб-сайт, інтернет-портал http://electro.nd.ua, адміністрований Виконавцем.
  5. Політика конфіденційності — правила використання інформації з мобільного додатку та недопущення розповсюдження інформації, отриманої під час такого використання, які розміщені на сайті http://electro.nd.ua. Політика конфіденційності є невід'ємною частиною даного Договору.
  6. Зарядна станція для заряджання електричних транспортних засобів — технічний прилад, який використовує Користувач для зарядки свого електричного транспортного засобу, здійснюючи послугу з заряджання та оплачуючи її за допомогою мобільного додатку CloudPay.
  7. Оператор зарядної станції для заряджання електричних транспортних засобів — суб'єкт господарювання, який уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ" та володіє зарядною станцією, яка входить до мережі CloudPay, яку розмістив з метою надання послуг Користувачам для здійснення заряджання електричних транспортних засобів. Оператор встановлює відповідну вартість за послуги заряджання, яка може відрізнятись на кожній окремій станції.
  8. Мережа CloudPay — є програмне забезпечення, яке об'єднує в собі усі зарядні станції у одну загальну мережу, яка дозволяє здійснювати Операторам управління зарядними станціями, а Користувачам доступ та оплату з заряджання електричних транспортних засобів, через обрану ними зарядну станцію шляхом використання мобільного додатку CloudPay.
  9. Перехідник (адаптор) — окремий пристрій Користувача, який дозволяє приєднати несумісний роз'єм електричного транспортного засобу Користувача до роз'єму відповідної зарядної станції Оператора.
 3. Предмет договору

  1. Предметом Договору є Агентські послуги, які полягають у наданні доступу до програмного забезпечення у вигляді мобільного додатку CloudPay для доступу до мережі CloudPay, що забезпечує можливість Користувача отримання послуги з заряджання електричного транспортного засобу на зарядній станції відповідного Оператора та оплати даної послуги.
  2. Користувач погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Політику конфіденційності яка є невід'ємною частиною Договору і акцептом цієї Оферти підтверджує свою безумовну згоду на її дотримання.
 4. Умови надання Послуг

  1. Доступ до мережі CloudPay надається Виконавцем Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше реєстрації в мобільному додатку CloudPay, яка здійснюється шляхом створення облікового запису Користувача з використанням його мобільного номеру при первинній реєстрації Користувача в мобільному додатку CloudPay.
 5. Розрахунки. Акцепт Оферти

  1. Оплата за кожний використаний кіловат електричної енергії для заряджання електричного транспортного засобу Користувачем здійснюється шляхом попереднього поповнення балансу власного облікового запису в мобільному додатку CloudPay та/або банківською картою, яка підв'язується Користувачем до його власного облікового запису.
  2. Користувач сплачує додатково до 2.3% еквайреру (фінансова установа відповідальна виключно за додаткову послугу оплати банківськими картами). Фінансова установа — https://tranzzo.com/uk-ua
  3. Невикористані кошти залишаються на балансі Користувача в мобільному додатку CloudPay та зберігаються там до подальшої їх оплати для здійснення заряджання електричного транспортного засобу Користувачем.
  4. Поповнення балансу Користувача здійснюється через відповідну платіжну систему, яка міститься в мобільному додатку CloudPay, а також за допомогою Google Pay та Apple Pay.
  5. Вартість кіловата електричної енергії для заряджання електричного транспортного засобу Користувача встановлюється відповідним Оператором на кожній окремій зарядній станції, зазначена вартість та адреса зарядних станцій відображається в мобільному додатку CloudPay.
  6. Кошти, які зараховані на баланс Користувача в мобільному додатку CloudPay можуть бути використані виключно для заряджання електричного транспортного засобу Користувачем у мережі CloudPay та поверненню у грошовому вигляді не підлягають.
  7. Фактом укладення даного Договору (акцепт Оферти) є реєстрація Користувача в мобільному додатку CloudPay та/або здійснення поповнення балансу власного облікового запису в мобільному додатку CloudPay.
  8. Надаючи Користувачам можливість здійснення оплати через мобільний додаток CloudPay, Виконавець діє як комерційний агент для відповідних Операторів. Кожен Користувач уповноважив Виконавця, як свого комерційного агента, на посередництво в укладанні договорів між Користувачем і Оператором, включаючи повноваження приймати платежі від Користувача та в подальшому розраховуватись з Оператором.
 6. Використання об'єктів права інтелектуальної власності

  1. Мобільний додаток CloudPay (надалі CloudPay) являє собою онлайн програмний продукт (SaaS), до складу якого входить зображення, текстові матеріали та інші об'єкти авторських і/або суміжних прав, а так само об'єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад CloudPay або є його додатковими компонентами чи матеріалами, також чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (надалі - Об'єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами у сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Виконавцю на виключному праві.
  2. Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, адаптувати, модифікувати, перекладати, реверсувати, компілювати, декомпілювати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати CloudPay, в тому числі їх окремі частини чи окремі складові у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об'єктів права інтелектуальної власності.
  3. Виконавець надає Користувачеві право використання Об'єктів права інтелектуальної власності на умовах простої (не виключною) ліцензії на території всіх країн світу способами, зазначеними в цій Оферті, виключно з метою отримання Користувачем доступу до мережі CloudPay через мобільний додаток CloudPay за цим Договором.
  4. Програмне забезпечення, яке є складовою CloudPay, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення, призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку CloudPay і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Користувач, приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення.
 7. Ліцензійні умови

  1. Відповідно до ст.ст. 205, 634, 638-642, 1107-1110 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених Ліцензійних умов, особа, яка шляхом завантаження та/або встановлення або іншого початку використання та/ або здійснення поповнення балансу Користувача CloudPay будь-яким іншим способом, стає Ліцензіатом (акцепт умов рівнозначний укладанню Ліцензійного договору) та отримує право на використання відповідного завантаженого (встановленого) мобільного додатку CloudPay (надалі - Програмного продукту), як об'єкта права інтелектуальної власності.
  2. Виконавець (Ліцензіар) передає, а Користувач (Ліцензіат) приймає просту (невиключну) ліцензію на мережу Cloud Pay та мобільний додаток CloudPay, яким Ліцензіат користується протягом строку дії цього Договору на визначених Ліцензіаром умовах, без права передачі його третім особам (надалі - Ліцензія).
  3. Дія наданої Ліцензії безпосередньо пов'язана із використанням Ліцензіатом CloudPay відповідно до Публічного договору (оферти). У випадку припинення використання CloudPay, Ліцензіат втрачає право на використання Програмного продукту, а дія цього Ліцензійного договору вважається припиненою. Строк дії Ліцензії встановлюється на строк дії протягом якого Ліцензіатом використовується CloudPay.
  4. Право, яке передається за цієї Ліцензією, поширюється в межах території усього світу.
  5. Умови цієї Ліцензії поширюються також на оновлення, доповнення, додаткові компоненти Програмних продуктів, що забезпечують їх функціонування. Ліцензіар зобов'язується здійснювати оновлення, доповнення, доопрацювання Програмного продукту з метою повноцінного їх функціонування задля забезпечення можливості Ліцензіата користуватися Послугами CloudPay.
  6. Сторони погодили, що ця Ліцензія на використання Програмного продукту надається Ліцензіаром Ліцензіату виключно з метою забезпечення можливості Ліцензіата скористатися послугами Ліцензіара, що надаються згідно з умовами Договору (Оферти) про надання Доступу до CloudPay.
  7. Доступ до мобільного додатку CloudPay за цією Ліцензією надається Ліцензіаром шляхом встановлення мобільного додатку CloudPay на пристрій Ліцензіата.
  8. Ліцензіат не має права надавати Програмний продукт в оренду, лізинг, інше використання або комерційний прокат третім особам.
  9. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цієї Ліцензії, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та умовами Публічного договору (оферти).
  10. Ліцензіат має право використовувати Програмний продукт виключно у відповідності до їх функціональних призначень та умов цієї Ліцензії.
  11. Ліцензіат зобов'язаний:
   • повідомити Ліцензіара про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності на Програмний продукт;
   • не здійснювати зміни, не модифікувати та не вдосконалювати Програмний продукт;
   • не використовувати Програмний продукт у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням;
   • не використовувати код Програмний продукт та не передавати його будь-яким третім особам з метою створення або розповсюдження чи передачі в будь-якій іншій формі широкому колу осіб ідентичних Програмному продукту;
   • не робити несанкціоновані копії Програмного продукту на будь-які носії для зберігання інформації в електронному вигляді та шляхом викладення в мережу Інтернет;
   • не декомпілювати, не реверсувати, не демонтувати або в інший спосіб не намагатися отримувати код Програмного продукту.
  12. Ліцензіар має право:
   • вносити зміни та вдосконалення до Програмного продукту;
   • припинити цю Ліцензію в односторонньому порядку, якщо Ліцензіат не виконує умови і положення цієї Ліцензії або Публічного договору (Оферти).
  13. Ліцензіар гарантує, що використання Програмного продукту відповідно до цієї Ліцензії не порушує права на інтелектуальну власність будь-яких третіх осіб відповідно до законодавства про авторські права, торговельні знаки та/або комерційну таємницю будь-якої держави, що підписали Бернську конвенцію про захист творів літератури і мистецтва.
  14. Ліцензіар не надає гарантій щодо Програмного продукту у випадку порушення передбачених у Ліцензії умов їх використання.
  15. Програмний продукт надається за принципом "такий, як є". Ліцензіар не несе ніякої відповідальності за те, що Програмний продукт не відповідає очікуванням і уявленням Ліцензіата, не містить помилок, а також за прямі або непрямі наслідки використання у роботі або неможливості використання у роботі Програмного продукту.
 8. Строк дії і зміна умов Оферти

  1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням — http://electro.nd.ua/ і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.
  2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 8.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.
  3. Акцепт Оферти Користувача діє протягом строку користування Користувачем мобільним додатком CloudPay, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
 9. Дія непереборної сили (форс-мажор)

  1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежного виконання обов'язків за Договором, якщо це з'явилося наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), наприклад: стихійні лиха, військові дії, страйки, масові безлади та хвилювання, дії органів державної влади, що роблять неможливим виконання Договору, будь-яких інших обставин поза розумним контролем сторін, що перешкоджають виконанню Договору за умови безпосереднього впливу таких обставин на неможливість виконання зобов'язань (обґрунтований причинно-наслідковий зв'язок).
 10. Відомості про конфіденційність, гарантії та персональні дані

  1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Виконавцем, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони.
  2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Виконавцю, що:
   • Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації в якості Користувача в мобільному додатку CloudPay або при здійснення платежу;
   • Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);
   • Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.
  3. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій не уповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій.
  4. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.
  5. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.
 11. Відповідальність, обмеження відповідальності та порядок вирішення спорів

  1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.
  2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним під час використання CloudPay та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.
  3. У разі використання Користувачем власного Перехідника (адаптору) для заряджання електричного транспортного засобу на відповідній зарядній станції Оператора, що призвело до пошкодження зарядної станції для заряджання електричного транспортного засобу, Користувач несе повну відповідальність за таке пошкодження, в тому числі, але не виключно, відшкодовує на вимогу Оператора вартість додаткових запчастин та ремонту пошкодженої зарядної станції, вартість демонтажу/монтажу зарядної станції, а в разі якщо зарядна станція не підлягає ремонту, відшкодовує повну вартість такої зарядної станції та/або будь-яку матеріальну шкоду, завдану Оператору або третім особам в повному обсязі та додатково понесені ними витрати.
  4. Всі спори та розбіжності, пов'язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.
  5. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.
  6. Виконавець, його представники, директори та працівники не несуть відповідальності за будь-які збитки або шкоду, яких Користувач можете зазнати в результаті використання мобільного додатку CloudPay або покладаючись на послугу, отриману за допомогою мобільного додатку CloudPay, включаючи, але не обмежуючись цим:
   • будь-яку пряму або непряму майнову шкоду або грошові втрати;
   • упущену вигоду;
   • втрату бізнесу, контрактів, контактів, ділової репутації, репутації та будь-які збитки, які можуть виникнути внаслідок переривання бізнесу;
   • втрата або неточність даних;
   • будь-який інший вид збитків або шкоди.
  7. Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність Оператора і не несе відповідальності за збитки, завдані Оператором Користувачу та/або його майну, зокрема, але невиключно, під час використання зарядної станції, якою володіє Оператор.
 12. Реквізити

  ВИКОНАВЕЦЬ
  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ВІАТЕХ"
  Код ЄДРПОУ:
  25402082
  Банківські реквізити:
  IBAN : UA713808050000000026000740324
  в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
  код банку (МФО) 380805
  Юридична адреса:
  пров. Чугуївський, 19-А
  Київ, 03067, Україна
  Фактична адреса:
  Проспект Академіка Корольова, 1
  Київ, 03134, Україна
  Тел:
  +380 (44) 501 4091
  E-mail:
  kalininyaroslavnd@gmail.com
  Генеральний директор
  _____________________ / Л.М. Шульга